Công ty TNHH Thương Mại Và Kĩ Thuật Công Nghệ Quang Minh

Địa chỉ: số 79 Lũng Đông, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Số điện thoại:0868 944 888

Email: info@gmail.com

 

Liên hệ